Sprawiedliwy w ZSP w Drobinie

Lisowski cor      14 czerwca społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie uczestniczyła w niezwykłym spotkaniu  z Panem płk. doc. dr hab. Witoldem Lisowskim, byłym żołnierzem Szarych Szeregów, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, byłym dyrektorem Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, a obecnie Prezesem Fundacji Grobu Nieznanego Żołnierza i członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.

      Pan Witold Lisowski, odznaczony medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, opowiadał o wspólnych losach Polaków i Żydów przed wojną, wspominał swoją przyjaźń z Dudkiem Inwentarzem, który życie zawdzięcza Panu Lisowskiemu, jego bratu, a przede wszystkim matce.

     Spotkanie z Panem Witoldem Lisowskim było związane z udziałem naszej szkoły w realizowanym w 2014 r. projekcie Spotkania Młodzieży ze Sprawiedliwymi. Doceniając wkład naszej szkolnej społeczności, a przede wszystkim Pani Dyrektor, która była koordynatorką projektu, a także aktywnie zaangażowała się w pomoc przy opracowaniu materiału do nowej książki Pana Lisowskiego, zawierającej wspomnienia polskich Sprawiedliwych, Pan Witold Lisowski odznaczył Panią Marzenę Wasielewską-Łopatę Medalem za Zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych.

 

Lisowski M odznGIMP

Konkurs fotograficzny z sukcesem

15 czerwca w leśniczówce w Maszewie Murowanym odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie fotograficznym o tematyce ekologicznej, zorganizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Do konkursu zgłoszono 656 prac. Wśród nagrodzonych znalazła się praca Ani Kamińskiej, uczennicy klasy III Technikum w ZSP w Drobinie.

Ania dypl polow.zmn

Wszyscyzmn

 

Tydzień Konstytucyjny

08 

            7 czerwca społeczność ZSP w Drobinie wzięła udział w spotkaniu z prawnikiem, Panem Przemysławem Kozińskim, w ramach projektu „Tydzień Konstytucyjny”,

„Jak nie czytam, jak czytam”

 04

         Młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wzięła udział w akcji „Jak nie czytam, jak czytam”. 8 czerwca 2018 roku, dokładnie o godzinie 10.00, wszyscy udali się na trawnik za halą. Korzystając z optymalnych warunków pogodowych i koców,