Technik handlowiec

pawel. Opublikowano w Rekrutacja 2019/2020

  • Organizuje pracę w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży.
  • Wykonuje prace związane z obsługą klientów.
  • Prowadzi działania reklamowe i marketingowe.
  • Organizuje i prowadzi działalność handlową.
  • Zarządza działalnością handlową przedsiębiorstwa.
  • Prowadzi działalność promocyjną przedsiębiorstwa.
  • Prowadzi własne przedsiębiorstwo handlowe.

      Uczniowie technikum kształcącego w zawodzie handlowiec i ZSZ kształcącej w zawodzie sprzedawca będą mieli możliwość odbycia praktyk zawodowych na terenie Drobina, natomiast teoretyczna nauka zawodu będzie prowadzona na terenie szkoły w przygotowanej do tego celu pracowni z pełnym wyposażeniem.

     Szkoła podejmuje starania o pozyskanie dodatkowych środków na staże zagraniczne dla uczniów technikum. Jeśli złożony w lutym b.r. wniosek o przystąpienie do programu ERASMUS+ zyska akceptację komisji, nasi uczniowie w lipcu 2017 roku wyjadą na miesięczny staż do Cordoby w Hiszpanii.