TECHNIK INFORMATYK

andrzej. Opublikowano w Rekrutacja 2019/2020

Technik informatyk

Zawód informatyka jest jednym z nielicznych, postrzeganych jako profesja, która daje gwarancję zatrudnienia zarówno w kraju, jak i za granicą. Charakteryzuje się on uniwersalnością, tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja.

 

Czym charakteryzuje się zawód technik informatyk?

Uczniowie tego kierunku zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie budowy i obsługi systemów operacyjnych, pisania programów komputerowych, projektowania stron www, grafiki komputerowej, a także składania i konfigurowania sprzętu. Zajęcia z przedmiotów zawodowych odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach komputerowych. Zawód informatyka daje możliwość podjęcia pracy w charakterze administratora sieci, serwisanta sprzętu komputerowego, programisty, grafika, webmastera.

 

Sylwetka absolwenta

Technik informatyk zajmuje się administrowaniem sieci, projektowaniem stron www, a także montażem, konfigurowaniem oraz przygotowaniem do eksploatacji sprzętu komputerowego, prowadzeniem szkoleń, wdrażaniem programów, opracowywaniem i ulepszaniem komputerowych systemów informacji, dba o zbiory danych oraz system zarządzania bazą danych, aby zapewnić ich bezpieczeństwo. Zajmują się też oceną, planowaniem i projektowaniem wyposażenia komputerowego i układów oprogramowania do specjalnych projektów. Piszą i testują programy komputerowe.

Gdzie znajdzie pracę technik grafiki i poligrafii cyfrowej?

Informatyków potrzebują firmy z każdej branży mające własną sieć komputerową: banki, urzędy, media, telekomunikacja, nauka, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.

Przedmioty zawodowe realizowane w trakcie kształcenia

  • systemy operacyjne (rodzina Windows, Linux, Mac Os),
  • konfiguracja urządzeń sieciowych,
  • urządzenia techniki komputerowej,
  • bazy danych,
  • aplikacje internetowe.

Kwalifikacje w zawodzie

Nauka w naszej szkole umożliwia:

  • zdobycie tytułu technika informatyka
  • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

  • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach

 

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

 

Nauka trwa 4 lata. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, wycieczek zawodowych i turystycznych, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów, w których uczniowie będą mogli uczestniczyć w trakcie edukacji.