Technik pojazdów samochodowych

pawel. Opublikowano w Rekrutacja 2019/2020

        Kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu diagnostyki, naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny, naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w:

  • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
  • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
  • stacjach kontroli pojazdów,
  • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
  • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
  • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnym,
  • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego, dotyczącego motoryzacji.

     Kształcenie techniczne obejmuje zajęcia z przedmiotów zawodowych, m.in.: podstaw konstrukcji maszyn, silników pojazdów samochodowych, budowy podwozi, elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych.

       Praktycznych umiejętności uczeń nabywa na pracowni diagnostyki pojazdów oraz pracowni elektroniki i elektrotechniki. Uczeń otrzymuje również niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej, która jest nieodłącznym elementem nowoczesnej diagnostyki samochodowej.


        Specjalistyczne wiadomości i umiejętności w zakresie budowy, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych uczeń nabywa w trakcie zajęć praktycznych w klasie II i III w wybranych firmach samochodowych Miasta i Gminy Drobin oraz gmin ościennych. Ponadto w toku miesięcznej praktyki zawodowej w starannie dobranych zakładach pracy uczeń ma możliwość poznania ich zasad funkcjonowania.


Kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych

K1 M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
K2 M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
K3 M.42. Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych