Technik technologii żywności

pawel. Opublikowano w Rekrutacja 2019/2020

 • Wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego.
 • Bierze udział w opracowywaniu receptur.
 • Wdraża je do produkcji oraz koryguje ewentualne błędy.
 • Nadzoruje przebieg produkcji, od przyjęcia surowców do zakładu aż do uzyskania gotowych wyrobów.
 • Zajmuje się kontrolą jakości produktów na każdym etapie produkcji.
 • Organizuje i nadzoruje pracę podległych mu pracowników.
 • Wykonuje specjalistyczne analizy (fizyczne, chemiczne i mikrobiologiczne) surowców i produktów w warunkach laboratoryjnych.
 • Organizuje pracę i nadzór nad usuwaniem awarii maszyn i urządzeń.
 • Wprowadza innowacje do produkcji, opracowując nowe receptury, zmieniając i udoskonalając istniejące wyroby.
 • Odpowiada za jakość, terminowość i wydajność pracy.

      Współpracy z firmą OLEWNIK-BIS otwiera przed szkołą i uczniami wiele możliwości:

 • utworzenie klas patronackich (w zawodach technik technologii żywności i wędliniarz), objętych opieką firmy w zakresie kształcenia praktycznego w zawodzie, wsparcia finansowego dotyczącego zdobywania nowych kwalifikacji, wycieczek zawodowych itp.,
 • praktyczna nauka zawodu odbywa się na terenie zakładu w specjalnie przystosowanych pracowniach i wydzielonych miejscach,
 • współpraca ze szkołami za granicą, kształcącymi w podobnych zawodach,
 • możliwość zatrudnienia w firmie dla najlepszych absolwentów,
 • współpraca ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, z którą firma OLEWNIK-BIS ma podpisane porozumienie.