TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

pawel. Opublikowano w Rekrutacja 2019/2020

        Technik usług fryzjerskich

  • świadczy usługi fryzjerskie oraz posiada umiejętność zarządzania zespołem i salonem fryzjerskim,
  • zna i stosuje zasady zarządzania zasobami ludzkimi,
  • zna przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zna zasady rozliczania się z Urzędem Skarbowym,
  • potrafi działać na rynku konkurencyjnym, wykorzystując dostępne metody i środki reklamy i promocji.

       Umiejętność uczenia się i dostosowania do wymogów zmieniającego się rynku pracy otwiera przed absolwentem tego kierunku nowe możliwości. Poznawanie i wdrażanie nowych technologii wykonania zabiegów, nowoczesnych narzędzi oraz technik pracy sprawiają, że branża fryzjerska jest niezwykle dynamicznie rozwijającą się gałęzią usług. Dodatkowe umiejętności uczniów, obejmujące znajomość języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym, sprawiają, że absolwenci mają możliwość poszukiwania miejsca pracy zarówno na rynku pracy krajowym jak i na rynku europejskim.

Technicy usług fryzjerskich mogą być zatrudniani na planach filmowych, przy pokazach mody oraz w teatrach i na planach filmowych.