W Liceum pamiętamy o Patronie…

pawel. Opublikowano w Aktualności

5            Już po raz drugi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie zaprosił gimnazjalistów z okolicznych szkół do udziału w Konkursie wiedzy o Wojciechu Kryskim, który jest patronem Liceum Ogólnokształcącego w Drobinie.

            W zmaganiach konkursowych wzięło udział 27 uczestników: 5 z Gimnazjum w Zespole Szkół w Koziebrodach, 11 z Gimnazjum w Łęgu Probostwie i 11 z Gimnazjum w Zespole Szkół w Drobinie.

            Konkurs składał się z dwóch części – tradycyjnego „papierowego”testu, na który składały się pytania zamknięte i otwarte, oraz testu online, który sprawdzał nie tylko wiedzę, ale też szybkość udzielania odpowiedzi. Uczestnicy odpowiadali m. in. na pytania dotyczące rodu Kryskich oraz zespołu dworskiego znajdującego się w Drobinie i będącego niegdyś siedzibą Kryskich. Musieli się wykazać obszerną wiedzą na temat samego Patrona Liceum, którą mogli zdobyć, studiując materiały z konferencji naukowej „Rodzina Kryskich w Drobinie”.

            Laureaci konkursu: Martyna Wiśniewska (ZS w Łęgu Probostwie) – 1. miejsce, Kamila Winkowska (ZS w Łęgu Probostwie) – 2. miejsce, Amelia Lemanowicz (ZS w Łęgu Probostwie) – 3. miejsce, otrzymali nagrody książkowe oraz długopisy w etui. Przyznano także trzy wyróżnienia dla Olgi Jaros (ZS w Koziebrodach), Karoliny Brygier – (ZS w Łęgu Probostwie), Julii Królikowskiej (ZS w Drobinie).

            Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz upominki, ufundowane przez Krzysztofa Sadeckiego, sprawującego patronat nad Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie.

            Organizatorzy konkursu dziękują Dyrekcji ZS w Koziebrodach, ZS w Łęgu Probostwie oraz ZS w Drobinie za tak liczny udział w tym przedsięwzięciu. Szczególne podziękowania należą się nauczycielom, którzy przygotowali swoich uczniów: Pani Hannie Marciniak (ZS w Łęgu Probostwie), Pani Marii Ciarczyńskiej (ZS w Koziebrodach) oraz Paniom: Lenie Wójcik, Iwonie Turkowskiej i Elżbiecie Kopcińskiej (ZS w Drobinie).