O szkole

pawel. Opublikowano w Uncategorised

Dyrektor szkoły: Marzena Wasielewska-Łopata

Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta i Gminy Drobin

Charakter szkoły: publiczna

Typ szkoły: technikum, branżowa szkoła I stopnia

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W DROBINIE

W 2002 roku, z inicjatywy lokalnych władz i mieszkańców Miasta i Gminy Drobin rozpoczęło swoją działalność Liceum Ogólnokształcące, które w 2014 roku otrzymało imię Wojciecha Kryskiego.

Było jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Drobina do 1 września 2015 roku, kiedy to, uchwałą Rady Miejskiej w Drobinie, zostało utworzone Technikum.

Od 1 stycznia 2016 roku obie szkoły zostały połączone w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie. 1 września 2016 r. w skład Zespołu weszła Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

     Od 1 września 2019 roku szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie.

Organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie jest Miasto i Gmina Drobin.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie kontynuuje dobre tradycje Liceum Ogólnokształcącego w zakresie skutecznego przygotowania uczniów do matury i udanego startu w dorosłość. Rozbudowując ofertę edukacyjną o nowe kierunki kształcenia w zawodach, w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej, a obecnie w Branżowej Szkole I Stopnia - otwiera się na współpracę z lokalnym biznesem i daje młodzieży z Drobina i okolic możliwość zdobycia zawodu w miejscu zamieszkania.

NA CO KŁADZIEMY NACISK…

 • Przygotowanie do życia w dzisiejszych realiach
 • Zapewnienie absolwentom dobrego startu do dalszej edukacji, a pośrednio także do kariery zawodowej
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania i selekcjonowania informacji oraz twórczego myślenia,
 • Naukę praktycznego stosowania wiedzy z zakresu języków obcych, informatyki i podstaw przedsiębiorczości.

CO NAS WYRÓŻNIA…

 • Każdego ucznia znamy z imienia i nazwiska.
 • Poprzez bliski kontakt coraz lepiej poznajemy się nawzajem.
 • Dzięki małej liczbie uczniów w porę zauważamy przejawy negatywnych postaw, zachowań i zagrożeń, i możemy im skutecznie przeciwdziałać.
 • Wszystkie sprawy omawiamy wspólnie i decydujemy o nich z uczniami i rodzicami.
 • Wypracowaliśmy specyficzny klimat szkoły, sprzyjający bezpieczeństwu i właściwemu rozwojowi uczniów.

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI I ŚRODOWISKIEM LOKALNYM…

 • Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu – każdego roku uczestniczymy w warsztatach dla maturzystów, organizowanych przez tę uczelnię
 • Pogotowie Ratunkowe w Sierpcu – kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczniów naszej szkoły,
 • Firmy: OLEWNIK-BIS, PUH Remigiusz Morawski, KEMOR Roman Wiśniewski, „MIŚ” Michał Petrykowski - praktyczna nauka zawodu
 • Koło Honorowych Dawców Krwi – pełnoletni uczniowie naszych szkół, którzy systematycznie oddają krew, zostali przyjęci do tego zaszczytnego grona
 • Fundacja DKMS Baza Komórek Macierzystych Polska – uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję rejestracji potencjalnych Dawców komórek macierzystych i szpiku kostnego
 • Coroczny udział uczniów w finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Drobinie
 • Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Metanoia” w Płocku – w zakresie udzielania pomocy psychologicznej uczniom i ich rodzinom
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – pozyskiwanie wsparcia finansowego dla uczniów naszej szkoły
 • Mobilne Centrum Informacji Zawodowej OHP w Płocku – warsztaty
  dla maturzystów
 • Współpraca z biurem Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta
 • Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN” – akcja Żonkile, upamiętniająca wybuch Powstania w Getcie

SZKOŁA KSZTAŁCI W ZAWODACH

Technik cyfrowych procesów graficznych

cyfr proc2

Jeżeli w życiu kierujesz się fantazją i pasją, jesteś cierpliwy i spostrzegawczy oraz pragniesz rozwijać swoje talenty, chcesz znaleźć ciekawą pracę, to postaw na zawód z przyszłością.

Czym charakteryzuje się zawód technik cyfrowych procesów graficznych?

To nowy kierunek, nowy zawód, utworzony niedawno na potrzeby zmieniającej się rzeczywistości – komputeryzacji, digitalizacji i informatyzacji praktycznie wszystkich dziedzin naszego życia, a także na potrzeby zmieniającego się rynku pracy. W naszej szkole został utworzony w 2016 roku. Jest zawodem szerokoprofilowym, kształcącym w dziedzinie związanej z multimediami, które wykorzystują różne formy informacji oraz różne formy przekazu. Daje to przyszłym absolwentom realne szanse na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale także w krajach Unii Europejskiej.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci będą ekspertami w obsłudze nowoczesnego oprogramowania w zakresie grafiki 2D  i 3D oraz projektowania, redagowania publikacji i  druków, składu i przygotowania do druku, procesów reprodukcyjnych, technologii procesów cyfrowych, projektowania witryn WWW, tworzenia e-booków, prezentacji multimedialnych (filmów, zdjęć), przygotowania sytemu identyfikacji wizualnej, użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych oraz prowadzenia kontroli jakości procesów i  produktów poligraficznych.

Absolwenci nabędą umiejętności w projektowaniu wszelkiego rodzaju ulotek, folderów, wizytówek, raportów, katalogów, plakatów, banerów, billboardów, stron internetowych, animacji, efektów specjalnych, albumów, czasopism, broszur i książek oraz umiejętności profesjonalnego poruszania się w nowych mediach.

Gdzie znajdzie pracę

technik cyfrowych procesów graficznych?

 • w wydawnictwach – w przygotowywaniu i projektowaniu publikacji;
 • w drukarniach – w procesach przygotowawczych i reprodukcyjnych, przy obsłudze   maszyn i urządzeń cyfrowych, obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią;
 • w zakładach poligraficznych – m.in. przy projektowaniu opakowań, drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce;
 • w agencjach reklamowych – m.in. przy projektowaniu gadżetów reklamowych, projektowaniu reklamy zewnętrznej, wystawiennictwie produktów, a także przy projektowaniu udziału w kampaniach reklamowych;
 • w studiach graficznych, filmowych, telewizyjnych, studiach fotografii cyfrowej;
 • w przemyśle (np. we wzornictwie przemysłowym, w przygotowywaniu materiałów do szkoleń zawodowych dla pracowników, w reklamie firm i sprzedaży produktów firmowych);
 • w obsłudze Internetu i projektowaniu witryn WWW;
 • w edukacji – np. prowadzeniu komputerowych kursów szkoleniowych;
 • i wielu innych dziedzinach.

Przedmioty zawodowe

realizowane w trakcie kształcenia

 • pracownia projektowania graficznego;
 • pracownia technik multimedialnych;
 • pracownia druku cyfrowego;
 • projektowanie graficzne;
 • podstawy projektowania procesów poligraficznych;
 • techniki multimedialne;
 • technologie internetowe;
 • zarządzanie kolorem;
 • maszyny i urządzenia cyfrowe;
 • jednostkowe procesy introligatorskie;
 • materiałoznawstwo;
 • podstawy procesów poligraficznych;
 • język angielski zawodowy;
 • działalność poligraficzno- medialna.

Kwalifikacje w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych i nie tylko

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika cyfrowych procesów graficznych
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:
 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu, kontynuowanie nauki na studiach.

Przyswajanie wiedzy i umiejętności

oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

 

Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk, wycieczek zawodowych i turystycznych, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów, w których uczniowie będą mogli uczestniczyć w trakcie edukacji.

 

Technik handlowiec

technik hanlowiec 1

Zawód technik handlowiec jest jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy.

Czym charakteryzuje się zawód technik handlowiec?

Kształcenie młodzieży w zawodzie technik handlowiec ma na celu przygotowanie absolwentów do umiejętnego zarządzania przedsiębiorstwem handlowym (hurtowym lub detalicznym) oraz wykonywania zadań związanych z organizacją procesu sprzedaży.

Sylwetka absolwenta

Handlowiec to menadżer, to osoba posiadająca umiejętności kierowania przedsiębiorstwem handlowym, pozyskiwania nabywców, zarządzania marketingowego. Absolwent technikum handlowego umie posługiwać się komputerowymi programami handlowymi, księgowymi, magazynowymi, płacowymi oraz korzystać z zasobów Internetu; nabywa umiejętności menedżerskie i poznaje sztukę nawiązywania współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Technik handlowiec to osoba, która jest w pełni przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zna przepisy prawne oraz potrafi współpracować z innymi firmami.

Gdzie znajdzie pracę technik handlowiec?

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy:

 • w działach handlowych podmiotów gospodarczych,
 • w firmach handlowych,
 • w agencjach reklamowych,
 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży handlowo-marketingowej.

Zawód technik handlowiec jest obecnie najbardziej poszukiwanym zawodem na rynku pracy. Najwięcej ofert pracy przeznaczonych jest dla przedstawiciela handlowego (sales representative). Może dać również zatrudnienie jako merchandiser (dystrybutor produktów), telemarketer, sales manager (szef działu sprzedaży, dystrybutor produktów wśród większych klientów).

Przedmioty zawodowe

realizowane w trakcie kształcenia

 • sprzedaż towarów
 • organizacja i techniki sprzedaży
 • towar jako przedmiot handlu
 • przedsiębiorca w handlu
 • obsługa klienta
 • marketing
 • symulacyjna firma handlowa

Kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika handlowca
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

                                                  A.18 “Prowadzenie sprzedaży”      

A.22 “Prowadzenie działalności handlowej

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu kontynuowanie nauki na studiach.

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

    Nauka trwa 4 lata. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk, wycieczek zawodowych i turystycznych, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów, w których uczniowie będą mogli uczestniczyć w trakcie edukacji.

 

Technik pojazdów samochodowych

Czym charakteryzuje się zawód technik pojazdów samochodowych?

Kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrosło zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu diagnostyki, naprawy i eksploatacji współczesnych pojazdów samochodowych, które są „naszpikowane” elektroniką i nowoczesnymi technologiami. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Sylwetka absolwenta

Technik pojazdów samochodowych to najważniejszy zawód w branży samochodowej. Zawiera on połączenie wszystkich umiejętności potrzebnych w branży samochodowej, od wyprodukowania samochodu, poprzez jego sprzedaż, użytkowanie, obsługę i naprawę, aż po likwidację i recykling zużytego samochodu. W trakcie nauki uczniowie uzyskują wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, użytkowania, diagnostyki, obsługi i napraw pojazdów samochodowych. Dodatkowo poznają przepisy ruchu drogowego i zdobywają prawo jazdy kategorii B. Wykształcenie w tym zawodzie stanowi również doskonałą podstawę do kontynuacji nauki na studiach technicznych: mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych.

Gdzie znajdzie pracę technik pojazdów samochodowych?

Po ukończeniu szkoły istnieje realna możliwość łatwego i szybkiego zatrudnienia w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnym,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego, dotyczącego motoryzacji.

Przedmioty zawodowe realizowane w trakcie kształcenia

 • Bezpieczeństwo pracy
 • Technologia mechaniczna
 • Przepisy ruchu drogowego
 • Budowa i naprawa pojazdów samochodowych
 • Diagnozowanie pojazdów samochodowych
 • Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym
 • Język obcy zawodowy
 • Pracownia elektrotechniki i elektroniki
 • Pracownia obsługi i pojazdów samochodowych
 • Pracownia samochodowa

Kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych posiada wiedzę i umiejętności z zakresu trzech kwalifikacji:

 • Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych (M.18.)
 • Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (M.12.)
 • Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (M.42.)

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

Nauka trwa 4 lata. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk, wycieczek zawodowych i turystycznych, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów, w których uczniowie będą mogli uczestniczyć w trakcie edukacji.

                

Technik technologii żywności

techzyw4

Czym charakteryzuje się zawód technik technologii żywności?

Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego. Bierze udział w opracowywaniu receptur, instrukcji technologicznych oraz norm zakładowych dla wyrobu, wdraża je do produkcji (próby technologiczne) oraz koryguje zaobserwowane wady i braki. Nadzoruje przebieg produkcji i utrzymanie reżimu technologicznego na jednym lub kilku powierzonych mu odcinkach: od przyjęcia surowców do zakładu i ich odpowiedniego składowania, przez obróbkę wstępną (sortowanie, mycie, obieranie, rozdrabnianie itp.), wytworzenie półproduktów, ich dalsze przetwarzanie (filtrowanie, wędzenie, zagęszczanie fermentowanie itp.), aż do uzyskania gotowych wyrobów, ich pakowanie i przekazanie do magazynu. Technik wykonuje także specjalistyczne analizy surowców, półproduktów i produktów w warunkach laboratoryjnych. Dokumentuje przebieg pracy maszyn i urządzeń zgodnie z procedurami HACCP, przestrzega zasad GMP i GHP w procesie produkcji, magazynowania i przygotowania do wysyłki wyrobów spożywczych.

Sylwetka absolwenta

Absolwent jest specjalistą w zakresie przechowywania, przetwarzania, utrwalania, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, w zakładach zajmujących się pozyskiwaniem, przechowywaniem i dystrybucją żywności oraz żywieniem człowieka. Potrafi zorganizować produkcję włącznie z doborem maszyn i urządzeń oraz przeprowadzić jej ekonomiczną kalkulację. Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę w zakładach produkcyjnych przetwórstwa spożywczego oraz instytucjach prowadzących badanie i ocenę żywności.

Gdzie znajdzie pracę technik technologii żywności?

Technologia żywności obejmuje szeroki zakres kształcenia. Wyszkoleni technicy mogą znaleźć pracę we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego oraz w firmach pokrewnych. Praca może odbywać się w nowoczesnych, wyposażonych w zautomatyzowane linie produkcyjne, zakładach spożywczych oraz w zakładach rzemieślniczych na różnych typowych stanowiskach np.:

 • technologa, który opracowuje nowe receptury i wprowadza je do produkcji, zmienia i doskonali istniejące wyroby;
 • kierownika średniego (zmiany, wydziału, linii) i niższego szczebla (mistrz, brygadzista), który nadzoruje i kontroluje podległych pracowników, organizuje ich pracę, szkoli, odpowiada za jakość, terminowość i wydajność pracy. Przygotowuje rozliczenia zużycia surowców, opakowań, energii, maszyn itp.
 • laboranta - bada organoleptycznie i za pomocą specjalistycznej aparatury surowce, półprodukty, dodatki, odpady na każdym etapie produkcji oraz każdą partię gotowego wyrobu.

Przedmioty zawodowe

realizowane w trakcie kształcenia

 • Technika w przetwórstwie mięsnym
 • Technologie produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym
 • Technologie przetwórstwa spożywczego
 • Podstawy analizy żywności
 • Gospodarka magazynowa w zakładzie przetwórstwa mięsa
 • Procesy produkcji przetworów mięsnych i tłuszczowych
 • Analiza żywności.

Kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności i nie tylko

Nauka w naszej szkole umożliwia:

 • zdobycie tytułu technika technologii żywności,
 • uzyskanie świadectw potwierdzających kwalifikacje:

T.5 “ Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

T.16 “ Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 • przystąpienie do egzaminu maturalnego i po jego zdaniu, kontynuowanie nauki na studiach.

Przyswajanie wiedzy i umiejętności

oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

 

Nauka trwa 4 lata. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk, wycieczek zawodowych i turystycznych, targów branżowych, wystaw, konferencji i seminariów, w których uczniowie będą mogli uczestniczyć w trakcie edukacji. Praktyka zawodowa odbywa się w przedsiębiorstwie „OLEWNIK BIS”.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

Mechanik pojazdów samochodowych

Czym charakteryzuje się zawód mechanik pojazdów samochodowych?

Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

Sylwetka absolwenta

Mechanik samochodowy jest to osoba, która naprawia pojazdy samochodowe i dokonuje przeglądu samochodów oraz innych pojazdów mechanicznych. Do głównych obowiązków pracownika, posiadającego kwalifikacje w tym zawodzie należy, m.in.: wykonywanie prac regulacyjnych, wykonywanie napraw, kontrola stanu technicznego pojazdów, zespołów, podzespołów i układów.

Gdzie znajdzie pracę

mechanik pojazdów samochodowych?

Kształcenie w tym zawodzie ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy:

 • w zakładach naprawczych, autoryzowanych stacjach obsługi,
 • firmach transportowych dysponujących własnymi parkami naprawy samochodów,
 • zakładach produkcyjnych,
 • ·stacjach obsługi pojazdów,
 • ·zakładach naprawczych,

Absolwent może także założyć własny warsztat samochodowy, prowadząc działalność gospodarczą.

Przedmioty zawodowe

realizowane w trakcie kształcenia

 • podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń;
 • technologia mechaniczna;
 • układy sterowania i regulacji;
 • maszynoznawstwo;
 • eksploatacja maszyn i urządzeń;
 • pracownia techniczna;
 • bezpieczeństwo pracy;
 • ochrona środowiska;
 • zarządzanie jakością.

Kwalifikacje w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, po potwierdzeniu kwalifikacji M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, lub w zawodzie technik pojazdów samochodowych, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowychM.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

 

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

 

Nauka trwa 3 lata. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, które realizowane są w „Przedsiębiorstwie Handlowo - Usługowym Remigiusz Morawski” oraz w „Firmie Handlowo - Usługowej „MIŚ” - Michał Petrykowski”.

 

Sprzedawca

sprzedawca 4

W świecie handlu jest niezwykle duże zapotrzebowanie na rynku na dobrych, skutecznych sprzedawców.

Czym charakteryzuje się zawód sprzedawca?

Sprzedawca to pożądany dziś zawód, to człowiek, który sprytnie i szybko organizuje zaopatrzenie, przyjmowanie dostaw towarów, sprawdzenie ich pod kątem ilościowym i jakościowym oraz uiszcza należności za dostarczone produkty. Sprzedawca również przygotowuje produkty do sprzedaży oraz inkasuje należności za sprzedane artykuły. Kolejnym zadaniem sprzedawcy jest troska o miejsce sprzedaży – dbanie o czystość i estetykę przestrzeni sklepowej oraz przeprowadzanie reklamacji towarów. Sprzedawca steruje całym procesem przyjmowania i rejestrowania zamówień na towary w hurtowniach, uczestniczy w przygotowaniu oferty sprzedaży.

Sylwetka absolwenta

Szkoła przygotowuje do pracy w różnych placówkach handlowych, tak teoretycznie, jak i praktycznie, oraz do podobnej działalności na własny rachunek. Absolwent jest przygotowany do wykorzystywania nowoczesnych form sprzedaży, obsługiwania urządzeń i sprzętu technicznego stosowanego w sklepach. Ma zapewnioną szeroką ofertę pracy w jednostkach handlowych i hurtowych.

Gdzie znajdzie pracę sprzedawca?

 • w sklepach
 • hurtowniach
 • punktach sprzedaży detalicznej

Przedmioty zawodowe realizowane w trakcie kształcenia

 • organizacja i techniki sprzedaży
 • towar jako przedmiot handlu
 • obsługa klienta
 • przedsiębiorca w handlu
 • zajęcia praktyczne

Kwalifikacje w zawodzie sprzedawca

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca, po potwierdzeniu kwalifikacji A.18. Prowadzenie sprzedaży, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.22. Prowadzenie działalności handlowej oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Przyswajanie wiedzy i umiejętności oraz rozwój predyspozycji interpersonalnych

Nauka trwa 3 lata. Odbywa się nie tylko w szkole, ale także w trakcie praktyk zawodowych, które realizowane są w przedsiębiorstwie "FIRMA WIŚNIEWSKI ROMAN SKLEP WIELOBRANŻOWY KEMOR".

 CUKIERNIK

STOLARZ

FRYZJER

          Oferujemy kształcenie w klasie wielozawodowej, to oznacza, że można się u nas kształcić w dowolnym zawodzie, pod warunkiem znalezienia pracodawcy, który przyjmie na praktyczną naukę zawodu.