Esport w drobińskiej szkole ponadpodstawowej i grant Patio dla klasy

andrzej. Opublikowano w Aktualności

10 października 2019 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie odbyła się uroczystość związana z:

- podsumowaniem i prezentacją projektu „Patio dla klasy”, realizowanego przez Stowarzyszenie „Edukacja dla Drobina”,

- inauguracją innowacji pedagogicznej: Esport pretekstem do rozwoju kompetencji zawodowych w zakresie IT oraz multimediów, marketingu i zarządzania projektowego, połączonej z inauguracją patronatu Klubu Sportowego Wisła Płock S.A. Sekcja Esport oraz patronatu Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych Esports Association nad Zespołem Szkół Ponadpodstawowych w Drobinie,

- otwarciem nowo powstałej pracowni esportowej,

- prezentacją projektu Plus Tornister.

dyr burm marsz 400 266 otwa prac zgorz przew rady 400 266

pracow burm ucz 400 266 uczn koszulki 400 266

loga 400 266 pracow komp nafc 400 266

patio dwa plak1 400 300

 

W uroczystości wzięli udział, m.in.: Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP, ks. Kanonik Andrzej Kucharczyk, Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku, Karolina Koper – Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwa Powiatowego w Płocku, Andrzej Samoraj, Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, Zbigniew Kłosiński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie, Bożena Woźniak – Dyrektor Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Iwona Marczak – Prezes Zarządu Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, Małgorzata Witkowska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Edukacja dla Drobina”, Andrzej Łopata – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Edukacja dla Drobina”, Michał Kurka – Koordynator jednostek terenowych Esports Association Polska, reprezentacja Klubu Sportowego Wisła Płock: Tomasz Beczak – zawodnik esportowy, Mateusz Ludwiczak – specjalista ds. promocji oraz Sebastian Wiciński – w roli Nafciarza. Obecni byli także dyrektorzy jednostek organizacyjnych z terenu Miasta i Gminy Drobin oraz społeczność ZSP w Drobinie.

Projekt „Patio dla klasy”, realizowany przez Stowarzyszenie „Edukacja dla Drobina”, powstałe w 2018 r. w celu wspierania ZSP w Drobinie, jest drugim projektem finansowanym z grantu Fundacji „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem”, przeznaczonym dla społeczności szkolnej oraz środowiska lokalnego. Tym razem był odpowiedzią na inicjatywę Samorządu Uczniowskiego, który zwrócił się do dyrekcji szkoły z prośbą o przystosowanie i zagospodarowanie terenu za budynkiem szkolnym, by podczas sprzyjającej aury młodzież mogła spędzać czas na świeżym powietrzu. Dzięki środkom pozyskanym z grantu oraz przy dużym wsparciu finansowym Rady Pedagogicznej udało się stworzyć dla naszych uczniów miejsce, które sprzyja relaksowi, ale też przydaje się na organizację różnego typu imprez plenerowych czy przeprowadzenie zajęć lekcyjnych w przestrzeni natury.

Projekt „Patio dla klasy” wzbudził duże zainteresowanie naszych Gości, ale prawdziwym „hitem” okazała się realizowana w klasach I Technikum w zawodzie technik informatyk innowacja pedagogiczna w zakresie esportu i specjalnie wyposażona dla naszych uczniów pracownia esportowa. Innowacja pedagogiczna Esport pretekstem do rozwoju kompetencji zawodowych w zakresie IT oraz multimediów, marketingu i zarządzania projektowego opiera się na autorskim programie opracowanym przez Esports Association Polska.

„Specyfiką klasy esportowej – jak czytamy w dokumentacji - jest wprowadzenie do planu nauczania dodatkowych elementów przedmiotów specjalistycznych z zakresu esportu. Zajęcia esportowe praktyczne są prowadzone przez specjalistów Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych. Realizacja treści programowych będzie przebiegała zarówno w formie typowych zajęć edukacyjnych w budynku szkoły (w formie teorii i praktyki z wykorzystaniem komputerów oraz łączności internetowej, dzięki której prowadzone będą treningi „online”), jak również w formie wyjazdów na turnieje, imprezy esportowe i laboratoria programistyczne.

Na realizację treści objętych innowacją przeznaczone będą 4 godziny – w tym 2 godziny treningu esportowego.

 Treści realizowane w ramach innowacji ujęte zostaną w następujące bloki tematyczne:

  • Trening esportowy i branża sportów elektronicznych,
  • Marketing
  • Multimedia
  • IT
  • Zarządzanie projektowe”.

Pracownia esportowa, która powstała na potrzeby nowego kierunku, została sfinansowana ze środków Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych oraz środków własnych organu prowadzącego szkołę, czyli Miasta i Gminy Drobin. Wyposażenie pracowni – sprzęt komputerowy, fotele gamingowe, wystrój sali – wszystko to wzbudziło podziw zaproszonych Gości. Pracownia będzie służyła także uczniom kształcącym się w zawodach technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik informatyk.

 esport prelekcj 01 400 266 prac komp lol 400 266

 Foto: Michał Kamiński