Otwarta firma

pawel. Opublikowano w Aktualności

07

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie przystąpili do projektu Otwarta firma. Istotą programu jest włączenie dorosłych – przedstawicieli firm i instytucji – w edukację młodych ludzi. Dzięki zaangażowaniu takich osób, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą zweryfikować swoje wyobrażenia o zawodach, zapoznać się z ich specyfiką i pozyskać wszelkie praktyczne informacje, których nie znajdą w podręcznikach.

W ZSP w Drobinie koordynatorką programu jest Pani Ewa Bucholc, doradca zawodowy, nauczycielka przedmiotów zawodowych w technikum kształcącym w zawodzie handlowiec.

W ramach programu Otwarta firma 15 listopada Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie gościł Przedstawiciela spółki ZPU S.A., działającej w sektorze elektroenergetycznym, Pana Przemysława Czajkowskiego, Inżyniera Sprzedaży ds. linii napowietrznych i złącz kablowych.

Grupa Kapitałowa ZPUE skupia spółki działające w sektorze elektroenergetycznym. W Europie postrzegana jest jako dostawca kompleksowy i komplementarny.

My nie tylko produkujemy – my kreujemy. Oferujemy rozwiązania dla energetyki, tworząc nową jakość na rynku. Wyróżnia nas elastyczność, szybkość reagowania na potrzeby klienta, a także umiejętność adaptacji do nowych wyzwań i oczekiwań, jakie stawia przed nami dzisiejszy świat – tak swoją misję określa sama firma.

W ramach projektu "Otwarta firma" Pan Przemysław przeprowadził "lekcję przy tablicy". Na przykładzie ZPUE S.A. uczniowie ZSP w Drobinie mieli okazję dowiedzieć się, jak zaistnieć na rynku, co decyduje o sukcesie firmy.

Pod koniec "lekcji" uczniowie wzięli udział w quizie. Ci, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi, otrzymali upominki w postaci gadżetów reklamowych, pozostali otrzymali nagrody pocieszenia.

Spotkanie z praktykiem biznesu pozwoliło uczniom lepiej poznać sytuację na rynku pracy. Zdobyte doświadczenie pozwoli podejmować bardziej przemyślane decyzje, związane z planowaniem kariery.