uth poziom

            27 lutego uczniowie i nauczyciele naszej Szkoły uczestniczyli w warsztatach, zorganizowanych w Wydziale Zamiejscowym UTH w Płońsku. W ramach tego przedsięwzięcia wysłuchaliśmy wykładu dr Magdaleny Ścigały Znaczenie poczucia własnej wartości oraz dra Krzysztofa Gawkowskiego Cyberbezpieczeństwo – największe wyzwanie przyszłości.

            Wydział Zamiejscowy w Płońsku Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie już po raz drugi zaprosił nas do kampusu w Płońsku. Tym razem jednak nie tylko uczestniczyliśmy w wykładach, ale Dyrektor naszej Szkoły, Pani Marzena Wasielewska-Łopata, podpisała Umowę o współpracy dydaktycznej, organizacyjnej oraz patronacie pomiędzy UTH a ZSP w Drobinie. W imieniu Władz Uczelni umowę podpisał Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Płońsku, Pan Profesor Stanisław Krysiński.