Młodzież i filantropia – finał

pawel. Opublikowano w Aktualności

07            29 maja 2017 r. w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie odbył się wielki finał akcji Młodzież i filantropia. Aktywna młodzież – zaangażowani obywatele. Projekt był realizowany we współpracy z Fundacją dla Polski, która z kolei realizuje go w partnerstwie z Fundacją BGŻ PNB Paribas oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Akcja objęta została honorowym patronatem Wojewody Mazowieckiego.

            W naszej szkole koordynatorką projektu była pani Magdalena Bylińska, która skupiła wokół siebie młodzież z I i II klas technikum oraz I zasadniczej szkoły zawodowej. Młodzież wybrała dwie fundacje z terenu Miasta i Gminy Drobin i przygotowała prezentacje multimedialne na temat ich działalności. W dniu finału jury w składzie:

  • P. Katarzyna Szumańska – Kierownik ds. zasobów ludzkich w Zakładach Mięsnych OLEWNIK-BIS,
  • P. Elżbieta Orłowska – Wicedyrektor ZS w Drobinie
  • p. Marcin Fronczak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie,
  • p. Piotr Jarzębowski – Sekretarz Miasta i Gminy Drobin,
  • p. Marek Kacprzak – Radny Rady Miejskiej w Drobinie,

po burzliwych obradach zdecydowało, że kwota zebrana podczas kiermaszu, powiększona o gwarantowane 500 zł od Fundacji BGŻPNB Paribas – łącznie 1151,21 zł, trafi do Ludowego Klubu Sportowego Skra Drobin – „Do jednej bramki z Maćkiem”.

            W imieniu społecznej grupy inicjatywnej, która wspiera drobińską Skrę, pomagając zebrać pieniądze na rehabilitację Maćka Koziorowskiego, czek odebrał pan Bogdan Banaszczak.

            Projekt Młodzież i filantropia dostarcza uczniom wiedzę i umiejętności przydatne w dorosłym życiu, pobudza kreatywność, zachęca do współpracy i szukania najbardziej skutecznych rozwiązań problemów społecznych. Pomaga stać się odpowiedzialnymi obywatelami i zaangażowanymi filantropami.

            Społeczność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie najbardziej doceniła to, że realizując projekt, mogliśmy stać się potrzebni. Nie rozwiązaliśmy problemu Maćka, ale może choć trochę Mu pomogliśmy.