Warsztaty dla Pierwszaczków

Opublikowano w Aktualności

               We wtorek, 12 grudnia, w naszej szkole zrobiło się niezwykle gwarno i wesoło, bowiem odwiedziły nas dzieci z I klasy Szkoły Podstawowej im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Drobinie, wraz z wychowawczynią, Panią Katarzyną Romanowską.

Szkolne Koło Wolontariatu

Opublikowano w Aktualności

            W związku z powołaniem w zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Szkolnego Koła Wolontariatu, kierowanego przez Panią Ewę Bucholc, w środę, 6 grudnia, odwiedziły nas Panie: Marta Samoraj, Dyrektor Szkoły Specjalnej w Kraszewie-Czubakach, oraz Monika Uchniewska, psycholog. Obie Panie współpracują z Fundacją

Handlowcy w profesjonalnym Biurze Rachunkowo - Podatkowym

Opublikowano w Aktualności

004

       W środę, 29 listopada 2017 r., uczniowie klasy III Technikum, kształcący się w zawodzie technik handlowiec, wraz z opiekunem - Panią Grażyną Jaszczak, która była także pomysłodawczynią i organizatorką wyjazdu, wzięli udział w wycieczce edukacyjnej do Biura Rachunkowo - Podatkowego Lewandowska Renata w Bielsku.

Handlowcy na szkoleniu z obsługi kas fiskalnych

Opublikowano w Aktualności

2W dniu 21.11.2017 r. w siedzibie firmy HELP w Płocku odbyło się szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych. Uczniowie klasy III Technikum w ZSP w Drobinie, kształcący się w zawodzie handlowiec, mogli zapoznać się z podstawową obsługą kas fiskalnych, niezbędną w pracy handlowca/sprzedawcy.

Po zapoznaniu uczniów z danymi technicznymi kasy fiskalnej, zakupionej do szkolnej pracowni, odbyła się część praktyczna, podczas której uczestnicy mogli sami testować kasy. Wykonywali zestawy ćwiczeń, dzięki którym poznali zasady ewidencji sprzedaży za pomocy kasy fiskalnej oraz sprzedaży przy użyciu kodów PLU. Nauczyli się naliczać rabaty, a także wykonywać rejestry dobowe z określeniem stanu gotówki.

Otwarta firma

Opublikowano w Aktualności

07

W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie przystąpili do projektu Otwarta firma. Istotą programu jest włączenie dorosłych – przedstawicieli firm i instytucji – w edukację młodych ludzi. Dzięki zaangażowaniu takich osób, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą zweryfikować swoje wyobrażenia o zawodach, zapoznać się z ich specyfiką i pozyskać wszelkie praktyczne informacje, których nie znajdą w podręcznikach.

W ZSP w Drobinie koordynatorką programu jest Pani Ewa Bucholc, doradca zawodowy, nauczycielka przedmiotów zawodowych w technikum kształcącym w zawodzie handlowiec.

W ramach programu Otwarta firma 15 listopada Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drobinie gościł Przedstawiciela spółki ZPU S.A., działającej w sektorze elektroenergetycznym, Pana Przemysława Czajkowskiego, Inżyniera Sprzedaży ds. linii napowietrznych i złącz kablowych.